Rychlá rezervace
Zavřít

Rychlá rezervaceCENÍK


Ceník dle strávených nocí


2 noci
20.350 Kč
3 noci
25.850 Kč
4 noci
29.700 Kč
5 nocí
33.000 Kč
6 nocí
36.300 Kč
7 nocí
39.050 Kč
8 nocí
41.800 Kč
9 nocí
44.550 Kč
10 nocí
47.850 Kč

Poznámky


 • Ceník platný od 22.5.2023
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Minimální délka pobytu je stanovena na 2 noci.
 • Vratná kauce činí 4.000 Kč.
 • Silvestrovský pobyt min. 5 nocí, příplatek 30%.
 • Místní poplatek z pobytu ve výši 20,- Kč osoba/den (vyjma dne příchodu)
 • Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba:
 • nevidomá osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
 • mladší 18 let,
 • hospitalizovaná na území obce ve zdravot. zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
  1.hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
  2.nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
 • pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
 • vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
 • pobývající na území obce
  1.ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2.v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3.v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4.za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
 • Příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
 • Ceník je stanoven za ubytování celého objektu bez ohledu na počet ubytovaných osob.
 • Platbu zálohy ve výši 5.000,- Kč je třeba uhradit do 5 pracovních dní poté, co Vám bude rezervace potvrzena. Doplatek je splatný 21 dní před nástupem na ubytování. Nastupujete-li pobyt za 25 dní a méně, hradí se po potvrzení rezervace cena za ubytování v plné výši.
 • Veškeré platby je možné realizovat pouze bankovním převodem, platby v hotovosti či bankovní kartou nepřijímáme.
 • Cena zahrnuje:
 • a) elektrickou energii
 • b) palivové dříví
 • c) WiFi v celém objektu
 • d) využití sauny a vířivky
 • Žádné další poplatky účtovány nebudou.

Storno poplatky


60-31 dní
50% z uhrazené zálohy
30-15 dní
30% z celkové ceny
14-7 dní
40% z celkové ceny
6-3 dny
60% z celkové ceny
48 hodin
100% z celkové ceny

Kontakt


Adresa: Rejvíz 51, Zlaté Hory, PSČ 793 96

Ubytování Tel.: +420 608 630 065

Správce chaty: +420 724 402 607

Email: info@chatadolina.cz